Religious ItemsSaint Teresa of Jesus (of Avila)

 • 021 S. Tereza ta’ Gesu

  IL-KITBA TA’ S. TEREZA TA’ GESÙ (vol. 1)
  Ktieb tal-Hajja Vol. 1

  Vol. 1 of the Works of St Teresa. The Book of her Life. Tr. by Angeliku M. Busuttil OCD.
  Pages:
  335 pp.
  Price:
  Hardbound: €7(Lm3.01)
  Softbound: €5(Lm2.15)
 • 022 S. Tereza ta’ Gesù

  IL-KITBA TA’ S. TEREZA TA’ GESÙ (vol. 2)
  Triq il-Perfezzjoni u Kastell Gewwieni

  Vol. 2 of the Works of St Teresa, her Way of Perfection & Interior Castle. Tr. by Angeliku M. Busuttil OCD.
  Pages:
  384 pp.
  Price:
  Hardbound: €7(Lm3.01)
  Softbound: €5(Lm2.15)
 • 023 S. Tereza ta’ Gesù

  IL-KITBA TA’ S. TEREZA TA’ GESÙ (vol. 3)
  Ktieb tal-Fundazzjonijiet u Stqarrijiet Spiritwali

  Vol. 3 of the Works of St Teresa. The Book of her Foundations & Spiritual Testimonies. Tr. by Angeliku M. Busuttil OCD.
  Pages:
  368 pp.
  Price:
  Hardbound: €7(Lm3.01)
  Softbound: €5(Lm2.15)
 • 024 S. Tereza ta’ Gesù

  IL-KITBA TA’ S. TEREZA TA’ GESÙ (vol. 4
  Meditazzjonijiet fuq il-Ghanja tal-Ghanjiet, Tqanqil ir-Ruh quddiem Alla, Kostituzzjonijiet, Metodu ghaz-Zjajjar tal-Monasteri, Poeziji, Kitbiet Qosra, Ittri Maghzula

  Vol.4 of the Works of St Teresa. Her Meditations on the Song of Songs, Soliloquies, Constitutions, Method of Visitation to Monasteries…
  Pages:
  424 pp.
  Price:
  Hardbound: €7(Lm3.01)
  Softbound: €5(Lm2.15)
 • 020 Piju ta’ San Ljun OCD

  HAJJA TAS-SERAFIKA TAL-KARMELU S. TEREZA TA’ GESÙ

  A biography of the Seraphic of Carmel St Teresa of Jesus.
  Pages:
  269 pp.
  Price:
  €2(Lm0.86)
 • 025 Busuttil, Angeliku M. OCD

  IL-MESSAGG TA’ S. TEREZA L-KBIRA FIL-QALBA TIEGHU

  A conference on the core-message of the Great St Teresa.
  Pages:
  32 pp.
  Price:
  €0.20(Lm0.09)

Saint John of the Cross

 • 001 A SONG OF LOVE
  A commentary on St John of the Cross
  Pages:
  32 pp.
  Price:
  €1(Lm0.43)
 • 031 S. Gwann tas-Salib

  IL-KITBA TA’ S. GWANN TAS-SALIB (vol. 1) – Kollox ghal Alla Wahdu Telgha tal-Muntanja tal-Karmel, Lejl Kollu Dlam, Massimi u Sentenzi Spiritwali

  The Works of St. John of the Cross entitled All for God Alone. Vol. 1. Ascent of Mt Carmel, Dark Night, Maxims & Spiritual Sentences Tr. by Angeliku M. Busuttil OCD.
  Pages:
  496 pp.
  Price:
  €14(Lm6.01)
 • 027 S. Gwann tas-Salib

  IL-KANTIKU SPIRITWALI

  The Spiritual Canticle. Tr. by Mgr Lawrenz Cachia.
  Pages:
  284 pp.
  Price:
  Hardbound: €7(Lm3.01)
  Softbound: €4.50(Lm1.93)
 • 031 Edizioni OCD

  NIMXU T-TRIQ TAL-KALVARJU MA’ SAN GWANN TAS-SALIB

  (To Walk the Way of the Cross with St John of the Cross) Translation by Alfred Grech OCD and Carmen Borg OSA.
  Pages:
  Price:
  €0.35(Lm0.15)
 • 032 S. Gwann tas-Salib

  GAWHAR

  Sentences from the writings of St John of the Cross, Doctor of the Church. Tr. by Canon Alwig Camilleri.
  Pages:
  87 pp.
  Price:
  €1.50(Lm0.64)
 • 033 Busuttil, Angeliku M. OCD.

  GWANN TAS-SALIB: HAJJA U TAGHLIM

  St John of the Cross: his life and teaching.
  Pages:
  71 pp.
  Price:
  €1.50(Lm0.64)
 • 034 Gwanni Pawlu II

  MGHALLEM FIL-FIDI

  The apostolic letter Master in Faith of His Holiness published to commemorate the 400th anniversary of the death of St John of the Cross.
  Pages:
  12 pp.
  Price:
  €0.10(Lm0.04)
 • 028 Busuttil, Angeliku M. OCD

  S. GWANN TAS-SALIB: POETA U MISTIKU, DUTTUR TA’ L-IMHABBA

  St John of the Cross: Poet and Mystic, Doctor of Love. Fidi u Kultura series.
  Pages:
  48 pp.
  Price:
  €1(Lm0.43)
 • 035 Busuttil, Angeliku M. OCD/Schembri Ludovik OCD (lyrics)/Borg Alberto OSA (music)

  MID-DLAM TAL-HABS GHAD-DAWL TA’ ALLA

  (From the Darkness of Prison to the Light of God). The lyrics of an oratorio produced on the occasion of the 4th Centenary commemorating the death of the Saint in 1991.
  Pages:
  20 pp.
  Price:
  €0.10(Lm0.04)
 • 068 Sammut, Pius E. OCD

  GOD IS A FEAST

  A translation by Mark Agius MD of the author’s commentary on St John of the Cross.
  Pages:
  237 pp.
  Price:
  €9(Lm3.86)

Saint Therese of the Child Jesus (of Lisieux)

 • 002 Gaucher, Guy

  THE STORY OF A LIFE

  The life of St Therese of the Child Jesus written by an expert on the life and teachings of the Little Flower. Translated by Sr Anne Marie Brennan OCD.
  Pages:
  228 pp.
  Price:
  €11(Lm4.72)
 • 042 S. Tereza tal-Bambin Gesù.

  Ittri Maghzula S. Tereza tal-Bambin Gesù tiktbilna

  Selected letters. Tr. by Angeliku M. Busuttil OCD.
  Pages:
  448 pp.
  Price:
  €5(Lm2.15)
 • 043 S. Tereza tal-Bambin Gesù.

  Kitbiet Poetici u Talbiet S. Tereza tal-Bambin Gesù tferrahna

  Poetic Works and Prayers. Tr. by Angeliku M. Busuttil OCD.
  Pages:
  448 pp.
  Price:
  €5(Lm2.15)
 • 044 S. Tereza tal-Bambin Gesù.

  L-Ahhar Hsibijiet S. Tereza tal-Bambin Gesù tkellimna

  Last Conversations. Tr. by Angeliku M. Busuttil OCD.
  Pages:
  320 pp.
  Price:
  €7(Lm3.01)
 • 038 S. Tereza tal-Bambin Gesù.

  NGHIXU BL-IMHABBA MA’ S. TEREZA TAL-BAMBIN GESÙ U TAL-WICC IMQADDES Talb u Poeziji.

  To Live by Love with St Therese. Prayers and Poems of the Saint of Lisieux. Tr. by Noemi ta’ l-Angli.
  Pages:
  71 pp.
  Price:
  €1.50(Lm0.64)
 • 039 S. Tereza tal-Bambin Gesù.

  S. TEREZA TAL-BAMBIN GESÙ: IL-QADDISA TAL-WARD, PATRUNA TAL-MISSJONIJIET Hajja u Messagg tal-Qaddisa

  St Therese of the Child Jesus: the Saint of Roses, Patroness of the Missions. Her life and message.
  Pages:
  87 pp.
  Price:
  €1.50(Lm0.64)
 • 086 Busuttil, Angeliku M. OCD – Schembri Manwel OCD (words) – Borg , Martin S OCD (graphics)

  IL-FJURA Z-ZGHIRA: S. TEREZA TAL-BAMBIN GESÙ

  A drawing book for children on the Little Flower.
  Pages:
  60 pp.
  Price:
  €1(Lm0.43)
 • 045 Busuttil, Angeliku M. OCD

  R-RUZARJU MQADDES – Nitolbu ma’ S. Tereza tal-Bambin Gesù 2.

  The Holy Rosary with reflections of the Saint.
  Pages:
  16 pp.
  Price:
  €0.50(Lm0.21)
 • 085 Schembri, Manwel OCD

  IL-MISTERI TAD-DAWL – Nitolbu ma’ Therese series.

  The Mysteries of Light commented from the writings of St Therese.
  Pages:
  6 pp.
  Price:
  €0.50(Lm0.21)
 • 046 Busuttil, Angeliku M. OCD

  IT-TRIQ TAS-SALIB – Nitolbu ma’ S. Tereza tal-Bambin Gesù 3.

  The Way of the Cross compiled from the writings of the Saint.
  Pages:
  16 pp.
  Price:
  €0.50(Lm0.21)
 • 047 Busuttil, Angeliku M. OCD

  QUDDIEM GESÙ SAGRAMENTAT – Nitolbu ma’ S. Tereza tal-Bambin Gesù 4.

  A eucharistic devotion pamphlet with extracts from the writings of the Saint.
  Pages:
  16 pp.
  Price:
  €0.50(Lm0.21)

Blessed Virgin Mary

 • 049 Cilia, Anthony OCarm – Borg, Martin OCD

  IL-LABTU TAL-MADONNA TAL-KARMNU Storja, Teologija u Qima

  The Scapular of Our Lady of Mt Carmel. History, Theology and Devotion.
  Pages:
  83 pp.
  Price:
  €1.75(Lm0.75)
 • 072 Ven. Mikiel ta’ Santu Wistin O.Carm.

  NGHIXU F’MARIJA

  (translation by Charlo M. Camilleri o.Carm.) The Marian treatise of this Carmelite Venerable of the Church.
  Pages:
  60 pp.
  Price:
  €1(Lm0.43)
 • 1020 Cauchi, Mons. Nikol G

  IR-RUZARJU: FL-IMGHODDI U LLUM

  The Lumen Christi edition, Teachings and Prayers related to the Holy Rosary.
  Pages:
  80 pp.
  Price:
  €1(Lm0.43)
 • 1012 Galea, Ivo

  MA’ MARIJA OMM GESÙ

  Reflections, holy Rosary meditated, spiritual sentences. A book published on the occasion of the Marian year1987.
  Pages:
  159 pp.
  Price:
  €1(Lm0.43)

Saints of Carmel

 • 54 Mercieca, Dionisju OCD

  EDITH STEIN S. Tereza Benedetta tas-Salib. Mill-Ateizmu ghall-Qdusija

  From Atheism to Holiness. Life and selected sentences of St Teresa Benedicta of the Cross.
  Pages:
  47 pp.
  Price:
  €1(Lm0.43)
 • 50 Haber, Mary

  EDITH STEIN Il-grajja ta’ Tereza Benedetta tas-Salib maqtula min-Nazi

  A short biography of the Saint.
  Pages:
  20 pp.
  Price:
  €20(Lm0.09)
 • 53 Busuttil, Angeliku M. OCD

  QDUSIJA FIL-FAMILJA Louis u Zélie Martin. Il-Genituri ta’ S. Tereza tal-Bambin Gesù

  Holiness within the Family. The family life of the parents of St. Therese.
  Pages:
  205 pp.
  Price:
  €4(Lm1.72)
 • 51 Vella, Anselmu OCD – Vella, Wistin OCD

  SWOR ELISABETTA TAT-TRINITÀ Beata gdida.

  The life and teaching of Blessed Elizabeth of the Trinity.
  Pages:
  71 pp.
  Price:
  €1.50(Lm0.64)
 • 52 Kummissjoni Titu Brandsma (ed.)

  P. TITU BRANDSMA Karmelitan Martri ghal-LibertÃ

  A short biography of Fr Titus Brandsma, a Carmelite Martyr for Freedom.
  Pages:
  36 pp.
  Price:
  €0.70(Lm0.30)
 • 76 Mercieca, Dionisju OCD

  FJUR MILL-ART IMQADDSA

  Life and selected sentences of Blessed Mary of Jesus Crucified.
  Pages:
  47 pp.
  Price:
  €1(Lm0.43)
 • 71 Mercieca, Dionisju OCD

  ALLA L-FERH TA’ HAJTI Hajja ta’ S. Tereza ta’ Los Andes.

  God is my Joy. Life of St Teresa of the Andes.
  Pages:
  49 pp.
  Price:
  €1(Lm0.43)
 • 87 DeBono, Juan OCD

  ELISABETTA DELLA TRINITA’- IL PERCHE DELLA SOFFERENZA.

  (Elizabeth of the Trinity – The Why of Suffering) Libreria Editrice Vaticana. Summary of the author’s doctoral thesis.
  Pages:
  61 pp.
  Price:
  €13(Lm5.58)

Carmelite Spirituality

 • 55 Busuttil, Angeliku M. OCD

  MINN GNIEN IL-KARMELU Ward imzewwaq mill-isbah kitbiet ta’ spiritwalità karmelitana.

  From the Garden of Carmel. Specially selected extracts of Carmelite literature
  Pages:
  60 pp.
  Price:
  €1(Lm0.43)
 • 56 Busuttil, Angeliku M. OCD

  IL-KARMELITANI TEREZJANI

  A descriptive account of the Discalced Carmelite Order and its vocation in the Church. A vocational pamphlet
  Pages:
  40 pp.
  Price:
  €0.20(Lm0.09)
 • 81 Busuttil, Angeliku M. OCD (words) – Borg, Martin. OCD (graphics)

  IL-BAMBIN TA’ PRAGA Storja u Taghrif.

  A drawing book for children on the story of the Infant Jesus of Prague.
  Pages:
  48 pp.
  Price:
  €1(Lm0.43)
 • 70 Lawrenz tar-Rezurezzjoni

  IL-PRATTIKA TAL-PREZENZA TA’ ALLA

  The Practice of the Presence of God. A classic of spirituality. Tr. Manwel Schembri OCD.
  Pages:
  96 pp.
  Price:
  €3(Lm1.29)
 • 80 Gabriel ta’ S. Marija Maddalena OCD

  KATEKIZMU CKEJKEN TAL-HAJJA TA’ TALB

  A Little Catechism on Prayer. Tr. Manwel Schembri OCD.
  Pages:
  61 pp.
  Price:
  €0.50(Lm0.21)

Liturgy

 • 59 OCD

  LITURGIJA TAS-SIGHAT Proprju tal-Karmelitani Terezjani.

  The Liturgy of the Hours proper of the Discalced Carmelites.
  Pages:
  268 pp.
  Price:
  €2(Lm0.86)
 • 60 OCD

  TALBIET TAL-FIDILI fil-Festi u t-Tifkiriet Proprji tal-Karmelitani Terezjani.

  Prayers of the Faithful for feast days and commemorations of the Discalced Carmelites.
  Pages:
  48 pp.
  Price:
  €0.50(Lm0.21)
 • 69 OSKT

  RITWAL TA’ L-ORDNI SEKULARI KARMELITAN TEREZJAN

  OCDS Ritual.
  Pages:
  80 pp.
  Price:
  €1(Lm0.43)
 • 77 Parascandalo, Elisew OCD

  TALB TA’ L-ORDNI KARMELITAN TEREZJAN

  Prayers OCD.
  Pages:
  53 pp.
  Price:
  €0.50(Lm0.21)
 • 84 Schembri Manwel OCD – Mercieca Dionisju OCD

  IT-TALBA TAN-NISRANI

  The Liturgy of the Hours, including the Morning and Evening Prayer, and the Night Prayer of the Church.
  Pages:
  818 pp.
  Price:
  €12(Lm5.15)
 • 83 OCD

  RITWAL TA’ L-ORDNI KARMELITAN TEREZJAN

  (compiled and translated by Manuel Schembri OCD). Ritual of the Discalced Carmelite Order, including the Rite of Religious Profession and the Ritual of the Discalced Carmelite Secular Order.
  Pages:
  244 pp.
  Price:
  €12(Lm5.15)
 • 1050 Parascandalo, Elisew OCD

  MISSAL RUMAN Vol. 1

  The Roman Missal – Vol.1.
  Pages:
  453 pp.
  Price:
  €38(Lm16.31)
 • 1051 Parascandalo, Elisew OCD

  MISSAL RUMAN Vol. 2 Il-Quddisin

  The Roman Missal – Vol.2.
  Pages:
  447 pp.
  Price:
  €38(Lm16.31)

Other Publications

 • 061 Borg, Mario OCD

  SESSWALITÀ Aspetti Morali.

  Moral aspects of Sexuality.
  Pages:
  106 pp.
  Price:
  €4.31(Lm1.85)
 • 067 Sammut, Pius E

  GIANT SURROUNDED BY MONKEYS

  Insights on the christian way of life.
  Pages:
  239 pp.
  Price:
  €9(Lm3.86)
 • 088 Mallia Victor OCD

  HSIEB GHALIK

  Reflections originally aired daily on the RTK radio.
  Pages:
  106 pp.
  Price:
  €3.41(Lm1.85)
 • 079 Schembri, Manwel OCD

  KIF TITLOB BIL-BIBBJA: X’inhi u Kif Issir il-Lectio Divina

  Praying with the Bible: the meaning and method of Lectio Divina.
  Pages:
  58 pp.
  Price:
  €3(Lm1.29)
 • 064 Sammut, Piju OCD

  FEREJTNI Harsa passjonali lejn il-hajja. L-ewwel ktieb.

  Reflections on life.
  Pages:
  268 pp.
  Price:
  €3.25(Lm1.40)

Other Publications (manuscripts)

 • 074 OCD

  FKOSTITUZZJONIJIET U NORMI APPLIKATTIVI OCD

  Constitutions and Norms of the Discalced Carmelite Fathers.
  Pages:
  226 pp.
  Price:
  €5(Lm2.15)
 • 075 OCarm – OCD

  KOMUNITÀ LI TITLOB GHALL-QADI TAL-POPLU

  (A praying community at the service of the People). Letter of the OCarm & OCD Superiors General published on the occasion of the 500 th anniversary of the Evangelisation of the Americas, 1992.
  Pages:
  12 pp.
  Price:
  €0.20(Lm0.09)
 • 078 Schembri, Manwel OCD

  KARMELITANI TEREZJANI MALTIN

  A short profile of the Discalced Carmelite Friars.
  Pages:
  47 pp.
  Price:
  €0.50(Lm0.21)
 • 089 OCDS

  KOSTITUZZJONIJIET TA’ L-ORDNI SEKULARI KARMELITAN TEREZJAN

  OCDS Constitutions, including the Statutes for the Province of Malta.
  Pages:
  55 pp.
  Price:
  €2(Lm0.86)

Cassettes and CD’s

 • 2001 Busuttil, Angeliku M. OCD

  SPIRITWALITÀ TA’ S. TEREZA TA’ AVILA

  The Spirituality of St Teresa of Avila.
  Cassette
  Price:
  €4(Lm1.72)
 • 2002 Borg, Mario OCD

  SPIRITWALITÀ TA’ S. GWANN TAS-SALIB

  The Spirituality of St John of the Cross.
  Cassette
  Price:
  €4(Lm1.72)
 • 2005 Miggiani, Antoinette – Cauchi, Magdalene USAM – Bugeja, Josef – Kor Sorijiet Orsolini

  INTIMITÀ – Avventura ta’ Mhabba Mieghu

  (Intimacy – an Adventure of Love together with Him) Verses of the well-known Carmelite saints set to music.
  Price:
  CD €7(Lm3.01
  Cassette €4 (Lm1.72)
 • 2006 Busuttil, Angeliku M. OCD

  IL-MISTERI TAL-FERH – Ruzarju meditat. Nitolbu ma’ Therese series.

  The Mysteries of Joy commented from the writings of St Therese and recited by the OCD Nuns of St Margaret (Cospicua).
  Price:
  CD €7(Lm3.01
  Cassette €4 (Lm1.72)
 • 2007 Schembri, Manwel OCD

  IL-MISTERI TAD-DAWL Nitolbu ma’ Therese series

  The Mysteries of Light commented from the writings of St Therese and recited by the OCD Nuns of St Margaret (Cospicua).
  Price:
  CD €7(Lm3.01
  Cassette €4 (Lm1.72)
 • 2008

  MARY OF JESUS CRUCIFIED – Oh Holy Spirit – Everything passes.

  Music and Lyrics by Sr Magdalene Cauchi USAM.
  Price:
  CD €3.50(Lm1.50
 • 2003 Sammut, Piju OCD

  FEREJTNI

  Selections from the book recorded on tape
  Price:
  Cassette €4.43 (Lm1.90)
 • 2004 Sammut, Piju OCD

  L-ISPIRITWALITÀ TAL-PATRIJIET TAD-DEZERT

  The spirituality of the Desert Fathers.
  Price:
  Cassette €4.43 (Lm1.90)