MIN AHNA?“Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.”

MIN AHNA jew THE INSIDE STORY

Kull wieħed minna għandu storja warajh. Storja magħmula minn ġrajjiet pożittivi u anke ġrajjiet ta’ tbatija.
Kull wieħed minna għandu wkoll viżjoni, ħolma, futur mimli tama.

Nixtiequ naqsmu magħkom l-istorja ġewwenija ta’ dawn il-Patrijiet Tereżjani Maltin u Għawdxin.